เทคนิคเพิ่มยอดขายโฆษณา Facebook เจาะกลุ่มเป้าหมาย

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำโฆษณาบนเฟสบุ๊คให้มีประสิทธิภาพสูง คุณจำเป็นต้องทำโฆษณาไปยังกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงของคุณได้อย่างแม่นยำ การทำโฆษณาไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างจนเกินไปทำให้คุณเปลืองค่าโฆษณาโดยใช่เหตุ เนื่องจากโฆษณาเฟสบุ๊คจะไปถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้สนใจสินค้าหรือบริการของคุณด้วย


ดังนั้นนักโฆษณาบนเฟสบุ๊คจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องความสนใจ INTEREST มากที่สุด เพราะข้อมูลส่วนนี้สามารถแบ่งแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆอย่างชัดเจน ตามความชอบของแต่ละบุคคล เฟสบุ๊คเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าไว้ละเอียดมาก เราจึงมั่นใจได้ว่าการทำโฆษณาบนเฟสบุ๊คเป็นเครื่องมือ ที่เราสามารถใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงได้อย่างแน่นอน


ตามปกติแล้วเฟสบุ๊คส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนแบบ “สุ่ม” แต่จะสุ่มในกรอบของเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ เช่น ความสนใจ เพศ อายุ ภาษา และอื่นๆ เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราสามารถกำหนดเองได้คือ “กรอบ” โดยการใส่ความสนใจ INTEREST ที่ตรงมากที่สุดนั่นเอง


“นักธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่จะทำโฆษณาในกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่จนเกินไป จากการตั้งเงื่อนไขความสนใจแค่ 1 เงื่อนไขเท่านั้น”


ผมขอยกตัวอย่างเพิ่มให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ


สมมุติว่าเป็น “แม่ค้าออนไลน์ ขายกระเป๋าถือผู้หญิงสไตล์เกาหลี ราคากลางๆ”แม่ค้าส่วนใหญ่จะทำโฆษณาแบบนี้ครับ

 กลุ่มเป้าหมายเพจ Facebook

ตั้งชุดโฆษณา AD SET กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงที่อยู่ในประเทศไทย อายุ 20-40 ปี ที่มีความสนใจกระเป๋าถือ จะสังเกตได้ว่า การเข้าถึงที่เป็นไปได้ = 9,000,000 คน ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไป การกำหนดความสนใจเพียงแค่ 1 เงื่อนไขแบบนี้ ทำโฆษณาเฟสบุ๊คไปขึ้นยังกลุ่มคนที่ไม่ค่อยสนใจสินค้าของเราด้วย ทำให้สิ้นเปลืองค่าโฆษณาโดยใช่เหตุ


“เราสามารถเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่คิดว่าลูกค้าเราจะชอบสิ่งนั้นด้วยเข้าไปครับ”


เราสามารถปรับแก้ไขชุดโฆษณาให้ตรงกลุ่มมากขึ้นได้โดยการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไป ในกรณีนี้สินค้าของเราคือ “กระเป๋าถือผู้หญิงสไตล์เกาหลี” เราสามารถเพิ่มความสนใจINTEREST “ประเทศเกาหลีใต้” เข้าไปเพื่อจำกัดกรอบของกลุ่มเป้าหมายให้เล็กลง ชุดโฆษณา INTEREST จะได้ตรงกลุ่มมากขึ้น โฆษณาเฟสบุ๊คที่เกิดขึ้นจริงจะสุ่มไปยังกลุ่มเป้าหมายในกรอบที่เล็กลง โฆษณาสินค้าของเราจะมีโอกาสไปถึงคนที่สนใจสินค้านั้นจริงๆมากขึ้น ทำให้มีโอกาสในการพบเจอลูกค้ามากขึ้นเช่นกัน

โฆษณาเฟสบุ๊คเจาะกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนการเพิ่มเงื่อนไข INTEREST ในการจัดการโฆษณาเฟสบุ๊ค
1. คลิ๊กไปที่ “จำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง” จะมีช่อง INTEREST เพิ่มขึ้นมาอีกช่อง ระหว่างช่องจะมีคำว่า “และยังต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อด้วย”

ความสนใจเพจ Facebook จำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง

2. ใส่ความสนใจ INTEREST เพิ่มเติมเข้าไป

ความสนใจเพจ Facebook ยังไม่จำกัดตอนนี้

3. ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มอีก สามารถกดไปที่ “ยังไม่จำกัดตอนนี้”


ผมขอใช้ตัวอย่างแม่ค้าคนเดิมเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับ
สินค้า “กระเป๋าถือผู้หญิงสไตล์เกาหลีราคากลางๆ” เราสามารถเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมได้อีก สมมุติว่ากลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วคือ “พนักงานออฟฟิส”แน่นอนพนักงานออฟฟิสต้องจบปริญญาตรีแล้ว ผมจึงแนะนำให้เพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกหนึ่งเงื่อนไข “จบการศึกษาปริญญาตรี” เข้าไปครับ

ความสนใจเพจ Facebook รวม
เทคนิคการตั้งค่าความสนใจเพจ Facebook

เพียงแค่คุณนำเทคนิค “การเพิ่มเงื่อนไข INTEREST” ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ โดยการทำตามขั้นตอนดังกล่าว คุณก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา และยอดขายได้ไม่มากก็น้อยแล้วครับ


“ เพราะคุณรู้จักลูกค้าของคุณดีกว่าใคร รู้ว่าเค้าชอบอะไร? ไม่ชอบอะไร? ลองเพิ่มเงื่อนไข
INTEREST ตามขั้นตอนที่ผมบอกดูนะครับ “


ในบทความต่อไปผมจะอธิบายเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา เทคนิคที่ 2 โดยการตัดกลุ่มคนที่ไม่ใช่ลูกค้าของเราออกไปครับ