กลุ่มเป้าหมาย Facebook ควรใช้ขนาดเท่าไร่ดี

การทำโฆษณาบนเฟสบุ๊คให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราจำเป็นต้องยิงโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมาย ที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าของเราจริงๆได้เห็นโฆษณาของ เรา การทำโฆษณาในกลุ่มที่กว้างจนเกินไปทำให้บางคนที่ไม่ได้สนใจสินค้าของเราเลยเห็น โฆษณาของเราด้วย เป็นการสิ้นเปลืิองค่าโฆษณาโดยใช่เหตุโดยใช่เหตุครับ

 
แต่การทำโฆษณาในกลุ่มที่เล็กจนเกินไป (ถ้าตรงกลุ่ม) จะได้ค่า CTR สูงก็จริง แต่ค่าความถี่ FREQUENCY จะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ขออธิบายง่ายๆให้เห็นภาพอย่างนี้ครับ

“ลูกค้าที่เคย ซื้อสินค้าไปแล้ว หรือคนเห็นโฆษณานั้นแล้ว จะเห็นโฆษณาซ้ำได้บ่อยมากขึ้น ทำให้ ประสิทธิภาพโฆษณาลดลงเรื่อยๆ “ 

มีคำถามเข้ามามากว่า เราควรจะยิงโฆษณาขนาดความสนใจ INTEREST (การเข้าถึงทีเป็นไป ได้) ใหญ่แค่ไหนดี ? ยิ่งทำโฆษณากลุ่มเล็กแปลว่า ยิ่งดีใช่ไหม ? ผมจึงขอตอบอย่างนี้ครับ “ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การทำโฆษณาบนเฟสบุ๊คของธุรกิจของคุณ ในขณะนั้น” 


OBJECTIVE 1: วัตถุประสงค์เพื่อยอดขายระยะสั้น หรือ ทดลองตลาด(สินค้าใหม่) ขนาดกลุ่มเป้าหมายที่แนะนำคือ 300,000 - 500,000 คน - ให้เราทำโฆษณาในกลุ่มที่เราคิดว่าตรงกลุ่มที่สุด (โดยการใช้เทคนิคการเพิ่มเงื่อนไข และ ตัดกลุ่มคนที่ไม่ใช่ออก)  ใช้เพิื่อให้เกิดยอดขายอย่างรวดในระยะสั้น หรือ ใช้เพื่อทดสอบว่าสินค้าชนิดนี้สามารถขายใน FACEBOOK ได้หรือไม่ 


OBJECTIVE 2: วัตถุประสงค์เพื่อยอดขายระยะยาว ขนาดกลุ่มเป้าหมายที่แนะนำคือ 500,000 - 3,000,000 คน  - ทำโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นกว่า OBJECTIVE 1   เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่พอจะสนใจสินค้าของเราได้เห็นโฆษณาด้วย และสามารถใช้ชุด โฆษณานี้ได้นานมากขึ้น และค่าความถี่จะเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่า OBJECTIVE 1 มาก 


OBJECTIVE 3: วัตถุประสงค์เพื่อยอดขายสินค้าแมส ขนาดกลุ่มเป้าหมายที่แนะนำคือ 3,000,000 คนขึ้นไป - การทำโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบกว้าง ส่วนใหญ่ค่อนข้างเหมาะกับบริษัทที่ขาย สินค้าที่แมส และมีงบการตลาดทำโฆษณาบนเฟสบุ๊คจำนวนมาก เน้นเรื่องจำนวนคนที่เห็น โฆษณาเป็นหลัก เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังลูกค้ากลุ่มใหญ่ครับ 


เพราะขนาดการเข้าถึงที่เป็นไปได้ของความสนใจ INTEREST ส่งผลโดยตรงกับค่าความถี่ครับ ยิ่ง INTEREST POPULATION เล็ก ยิ่งทำให้ค่าความถี่สามารถเพิ่มขึ้นได้ง่าย เป็นตัวส่งผล โดยตรงให้ CTR ลดลงครับผม ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องความถี่กันครับ 


ในบทความต่อไปผมจะอธิบายเรื่องความถี่ครับ ว่าความถี่ส่งผลโดยตรงกับเราอย่างไร พร้อมวิธีการรับมือ สามารถอ่านบทความต่อไป

ได้ที่ www.facebookinterest.com/blog9