แจกขนาดโพสต์หรับเพจเฟสบุ๊คที่เหมาะสม

ปัญหาหลักของนักธุรกิจออนไลน์บนเฟสบุ๊คส่วนใหญ่ คือ รูปภาพไม่สวย บางทีรูปที่โพสต์ที่ ลงไปตกกรอบ ทำให้เห็นภาพแค่บางส่วน จริงๆแล้วเพียงแค่เรารู้อัตราส่วนของภาพที่เฟสบุ๊ค จะนำไปขึ้นในโพสต์ เราก็จะได้รูปโพสต์ที่อยู่ตรงกลาง ไม่กรอบตามที่เราต้องการ ทำให้โพสต์ดู สวยและน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ

 
ดังนั้นเราจึงจะต้องสร้างขนาดกว้าง x ยาว อัตราส่วนตามภาพครับ หรือ สร้างตามขนาดที่แนะนำเป็นหน่วย Pixel ก็ได้ครับ 


A: กรณีลง 4 รูป (ขึ้นไป)

(A1) 4 กรอบจตุรัสเท่ากัน 

(A2) ภาพที่ 1 เด่นแบบแนวนอน

(A3) ภาพที่ 1 เด่นแบบแนวตั้ง

B: กรณีลง 3 รูป

(B1) ภาพที่ 1 เด่นแบบแนวนอน 

(B2) ภาพที่ 1 เด่นแบบแนวตั้ง

เพียงแค่สร้างรูปตามอัตราส่วนตามที่เพสบุ๊สจะนำไปแสดงในโพสต์ นำรูปไปลงในโพสต์เฟสบุ๊ค จัดอันดับรูปตามเลขในภาพ เพียงเท่านี้ก็จะได้รูปโพสต์ที่ออกมาสวยงาม ไม่ตกกรอบแล้วครับ 


ในบทความต่อไปผมจะอธิบายวิธีการที่เฟสบุ๊คเก็บข้อมูลลูกค้าของเรา ว่า FACEBOOK เก็บข้อมูลไว้อย่างไรครับ

สามารถอ่านบทความต่อไป

ได้ที่ www.facebookinterest.com/blog7